Mimoúrovňový přesmyk Praha-Libeň

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

  • výrazné zvýšení kapacity tratě
  • možnost zavedení městských železničních linek

Jedná se o novostavbu přemostění východního zhlaví žst. Praha-Libeň pro zajištění bezkolizního průjezdu vlaků mezi sudou skupinou kolejí a spojkou Libeň-Malešice. V současné době je tento průejzd úrovňový a kvůli zatížení trati Praha-Kolín je v některých časových obdobích nemožné provést vlaky přes tento kritický bod.

Realizací tohoto opatření dojde k výraznému zlepšení možností průjezdu pro nákladní vlaky v severojižním směru (například pro relaci Německo – kontejnerový terminál Uhříněves). Dalším přínosem bude možnost zavedení celotýdenního provozu na městské lince S41 mezi Libní a Hostivaří.