Tramvajové tratě (výhled) – územní stabilizace

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

Územní a funkční stabilizace rozvojových záměrů bude mít tyto pozitivní efekty:

 • stabilizace představ o územním a funkčním rozvoji vybraných lokalit
 • odblokování územního rozvoje vybraných lokalit, kudy má být vedena dopravní infrastruktura
 • potvrzení funkce a trasování diskutovaných záměrů
 • možnost zahájení projekční přípravy pro potvrzené záměry

Návazná realizace potvrzených záměrů přinese tyto pozitivní efekty:

 • náhrada vytížených autobusových spojení ekologickou tramvajovou dopravou
 • zvýšení kapacity a komfortu cestování, cestovní rychlosti
 • vznik nových systémových radiálních i tangenciálních propojení s cílem odlehčit přetíženému centru města
 • vznik nových přímých spojení a provozních alternativ
 • zlepšení operativnosti tramvajové sítě
 • zajištění obsluhy nově se rozvíjejících lokalit (např. Jarov, Holešovice, Zličín)
 • zhodnocení kolejové infrastruktury (napojení nových zdrojů a cílů přepravní poptávky)
 • zlepšení přestupních vazeb veřejné dopravy a prohloubení integrace
 • městotvorná funkce tramvajové dopravy
 • ekologické přínosy a snížení hluku a prašnosti z dopravy

Jedná se o skupinu záměrů rozvoje tramvajové sítě, které je nutno do roku 2030 územně a funkčně stabilizovat tak, aby bylo možno alespoň u části z nich zahájit projekční přípravu.

Seznam tramvajových záměrů vychází ze Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030, schváleného Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s. v červnu 2017 a Radou HMP v září 2017.

Účelem opatření je územně a funkčně tyto záměry v územně-plánovací dokumentaci stabilizovat do roku 2030 tak, aby v návaznosti na předchozí krok bylo možno zahájit projektovou přípravu.

V seznamu se nachází následující tramvajové záměry:

 • Vinohradská – Václavské náměstí
 • Olšanská – Habrová (Jarov)
 • Nové tramvajové tratě v Holešovicích
 • Nádraží Modřany – Komořany
 • Sídliště Řepy – Zličín
 • Bílá Hora – Sídliště Řepy (etapa: nová poloha smyčky Bílá Hora)
 • Nádraží Hostivař – Petrovice – Jižní Město
 • Vlastina – Nádraží Ruzyně

Jedná se o otevřený seznam, který lze dle územního vývoje a funční potřeby doplňovat o nové záměry. Mimo jiné se jedná rovněž o prověření možností odlehčení důležitého tramvajového tahu Anděl – Karlovo náměstí – I. P. Pavlova – Náměstí Míru, s ohledem na předpokládaný rozvoj tramvajových tratí v centru města (hlavní nádraží, Václavské náměstí), v jižním sektoru (tzv. jižní tramvajová tangenta) a dalších technicko-provozních opatření.

Investiční náklady zahrnují přibližný odhad studijních prací pro uvedené záměry.

V rámci této skupiny jsou vyčleněny záměry tvořící tzv. východní tramvajovou tangentu a severní tramvajovou tangetu, jejichž územní stabilizace a následná příprava by z hlediska systémových dopadů a funkční podmíněnosti měla dostat vyšší prioritu. Pro následující záměry proto byly vytvořeny samostatné karty opatření:

 • Záběhlická – Eden – Vršovická (tzv. východní tramvajová tangenta)
 • Kubánské nám. – Želivského (tzv. východní tramvajová tangenta)
 • Podbaba – Troja (ZOO) – Bohnice (tzv. severní tramvajová tangenta)