Metro D: Nové Dvory – Modřany (studijní ověření)

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • získání přesnějších a aktuálnějších podkladů pro potenciální rozvoj metra D
  • možnost zahájení přípravné fáze projektu (projekční příprava)

Opatření má za cíl podrobnější technické prověření větvení metra D v úseku Nové Dvory – Modřany s cílem územní stabilizace a získání konkrétnějších podkladů k budoucímu rozvoji. Součástí prověření by měl být i případný úsek od Polikliniky Modřany k sídlišti Na Beránku (s cílem maximální redukce zbytkové autobusové dopravy).