Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Invalidovna

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Studie proveditelnosti prokázala, že v případě realizace výtahové šachty nelze zajistit nadzemní stavbu, došlo by k narušení statické funkce nosné konstrukce. Dle projektanta studie není bezbariérové zpřístupnění proveditelné. Další příprava proto probíhá v rámci připravované rekonstrukce stanice, přičemž možným alternativním řešením je realizace šikmého výtahu v eskalátorovém tunelu. 

Realizace rekonstrukce stanice vč. bezbariérového zpřístupnění je však podmíněna investicí developmentu nad stanicí, který se nachází ve stavebním řízení. Momentálně nelze predikovat, kdy dojde k posunu z hlediska stavebního řízení třetího subjektu. Cílem DPP je neuzavírat stanici 2x na delší dobu, ale spojit investorskou činnost nad stanicí s rekonstrukcí a výstavbou bezbariérového přístupu v rámci jedné výluky.