Rekonstrukce vybraných zastávek TRAM na bezbariérové

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

 • Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 • Zvýšení bezpečnosti cestujících, kteří vystupují/nastupují/vyčkávají na spoj
 • Zvýšení kvality veřejného prostoru
 • Zlepšení dostupnosti dopravy

Jedná se o výčet zastávek, které nebudou rekonstruovány v rámci RTT. S ohledem na cíle Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze je nezbytné, aby v roce 2025 byly všechny tramvajové zastávky bezbariérové. Za tímto účelem sestavila Komise RHMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou (dle zápisu z jednání dne 7. 9. 2016) následující seznam zastávek, které spadají do kompetence TSK, resp. DPP, ke kterým se postupně zpracovávají jednotlivé studie.

 • Karlovy lázně
 • Lipanská
 • Orionka (ve směru do centra)
 • Vinohradská vodárna
 • Zborovská
 • Nákladové nádraží Žižkov (v ul. Olšanská)
 • Štěpničná
 • Vychovatelna
 • I. P. Pavlova (v Bělehradské ul.)