Studie městské správy dopravy

Oblast

Procesy v mobilitě

Kapitola Návrhu

3.2.18 Inovace v městské správě dopravy

Pozitivní dopady

Jasný podklad k diskusi o stávajícím systému s potenciálem významného zjednodušení procesů přípravy i realizace staveb.


Stávající systém řízení dopravy a dopravního systému v Praze a Středočeském kraji vychází z historického vývoje a je důsledkem evoluce původně zcela samostatně řízených systémů a současně i struktury veřejné správy.

Na území Prahy i Středočeského kraje tak existuje ohromné množství subjektů,které mají odpovědnost za některé součásti dopravního systému, jeho rozvoje, investic, údržby a rozvoje. Tato rozříštěnost v odpovědnosti i kompetencích významně ztěžuje přípravu a realizaci jakýchkoliv opatření.

Stávající očekávání veřejnosti jsou dána náhledem na dopravní systém jako jeden celek, který se skládá z řady dopravních systémů a je tak i řízen.

Opatření zahrnuje detailní analýzu stávajícího stavu, analýzu stavu měst obodbného charakteru jako hl. m. Praha a návrh řešení pro Prahu a Středočeský kraj. Musí brát v potaz administrativní hranice krajů a limity dané legislativou ČR.

Hlavní body k řešení: 

  • analýza investorských rolí do dopravního systému a návrh jejich zjednodušení
  • analýza kompetencí při správě součástí veřejných prostranství a dopravních systémů a návrh zjednodušení
  • analýza stávajícího systému rozvojových pracovišť hl. m. Prahy v oblasti dopravy, územního plánování a dopravního inženýrství a návrh zjednodušení (IPR + TSK ÚDI + část ROPID + část DPP + část RFD)
  • Analýza řízení PID a SID, včetně vztahů mezi dopravci a organiazcemi ROPID a IDSK