Naplňování koncepce rozvoje cyklistické dopravy

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky

Pozitivní dopady

Větší podíl cyklistické dopravy povede ke snížení zatížení IAD a MHD, současně má pozitivní dopady na zdraví obyvatel a je i jednou z forem podpory tzv. lokální ekonomiky, která pozitivně ovlivňuje parter veřejných prostranství. Současně i napomáhá dostupnosti dopravy.

Jasné vymezení uličního prostoru na hlavních komunikacích napomáhá bezpečnosti a plynulosti provozu všech účastníků, v některých případech jde o odvedení cyklistů do nových tras mimo IAD.


Cílem tohoto opatření je zajištění naplňování koncepčního dokumentu v oblasti rozvoje cyklistické dopravy zejména v případě menších akcí nebo úprav na stávajících komunikacích. Například integrace cyklistů v hlavním dopravním prostoru, cykloobousměrky, drobné investiční úpravy komunikací, výstavba veřejných stojanů pro kola, informačních panelů a sčítačů cyklistů a další infrastruktury. Akce musí vycházet z Generelu rozvoje cyklistické dopravy. Investiční náklady vychází z násobků 50 mil. Kč/rok.

Jedná se o podporu studií, projektových dokumentací, realizaci úprav dopravního značení a drobných stavebních úprav.

Předpokládané náklady jsou 30 – 50 mil. Kč ročně, investiční náklady nezahrnují budování nových propojení, které mají samostatné karty opatření (zejména nové cyklostezky na okraji Prahy).