Tramvajová trať Muzeum – Hlavní nádraží – Bolzanova

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • vznik zásadního systémového propojení v tramvajové síti
  • zlepšení obsluhy hlavního nádraží a jeho kvalitnější napojení na tramvajovou síť (vazba na příměstskou i dálkovou železniční dopravu)
  • zlepšení přestupních vazeb mezi metrem a tramvajovou dopravou
  • zajištění kvalitní obsluhy tzv. muzejního ostrova
  • zlepšení operativního řízení a vytvoření provozní alternativy v případě mimořádných událostí v tramvajové síti
  • potenciál vzniku nových přímých a rychlých spojení, zejména ve směrech, které jsou dnes realizovány pouze za cenu složitých přestupů v rámci sítě metra, nebo za cenu větších časových ztrát
  • zlepšení plošné obsluhy centra města
  • odlehčení centrálnímu přestupnímu trojúhelníku metra
  • výzva pro architektonické zkulturnění lokality

Opatření zahrnuje možnost realizování dvou tramvajových tratí, kterých realizace se vzájemně doplňuje a jako celek tvoří plnohodnotný systémový přínos pro stabilitu a spolehlivost tramvajové dopravy, plošnou obsluhu dotčeného území a kvalitu veřejného prostoru. Obě tratě nejsou nijak vzájemně podmíněny a lze je realizovat v libovolném pořadí. 

Tramvajové propojení Muzeum – Hlavní nádraží – Bolzanova má ambice vytvoření důležité systémové spojnice a současně přivedení tramvajové dopravy přímo před odbavovací halu hlavního nádraží. Pouhých 1,2 km trati v obtížných podmínkách centra města, kde třeba dbát na architektonické i památkové hodnoty, má z dopravního hlediska obrovský potenciál využití.

Jedná se o stěžejní systémové kolejové propojení, které nabídne nová rychlá spojení v centru města, která jsou dnes realizovatelná jen za cenu přestupů a výraznějších časových ztrát.

Akce představuje výzvu k zásadní revitalizaci veřejného prostoru před hlavním nádraží a v ul. Wilsonova.

Investiční náklady této dílčí akce zahrnují i předpokládaný nezbytný rozsah úprav okolí tratě a činí cca 424 mil. Kč.

Tramvajová trať Muzeum – Václavské náměstí představuje návrat tramvají do horní poloviny Václavského náměstí v souladu s koncepcí revitalizace tohoto klíčového veřejného prostoru města. Trať představuje klíčové systémové propojení v rámci tramvajové sítě zlepšující plošnou obsluhu města, umožňující vznik nových přímých spojení umožňujících realizovat i krátké lokální vazby rychle a pohodlně. 

Investiční náklady této dílčí akce činí cca 262 mil. Kč, jedná se o realizace samotné tramvajové tratě. Realizace této tramvajové trati je součástí karty „Revitalizace Václavského náměstí“.

Provozní náklady nelze odhadem určit vzhledem k umístění tratě v centrální částí tramvajové sítě, čímž lze očekávat zásadnější zásah do linkového vedení tramvají.