Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Staroměstská

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra  Staroměstská na základě zpracované studie proveditelnosti technického řešení zpřístupnění prostřednictvím přímého výtahu z nástupiště na povrch jedním výtahem (2 jsou neproveditelné). Významný uzel zhlediska veřejné dopravy, návaznost na a povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 120 os/ čtvrthodinu, tj. cca 480 os/hod. Na základě rozboru kapacit pěšího provozu je umístění výtahového výstupu lokalizováno mimo veřejné prostory nástupiště do čela střední lodi stanice na protilehlé straně hlavního eskalátorového výstupu. Nový výtah neovlivní negativně pěší provoz ve stanici a přispěje ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Podmínkou pro umístění je zrušení parkovacích míst (modrá zóna) a lokální zúžení vozovky v ulici Kaprova. Podmínkou další projekční činnosti je provedení inženýrsko geologického průzkumu a statické posouzení navrhovaných konstrukcí. Účelem tohoto posouzení je prověření, zda je technicky proveditelné dosažení přijatelných deformací.