Akční plán na bezbariérové úpravy zastávek BUS

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zajištění bezbariérového přístupu pro osoby se snížebou schopností pohybu a orientace
  • Zvýšení bezpečnosti cestujících, kteří vystupují/nastupují/vyčkávají na spoj
  • Zvýšení kvality veřejného prostoru
  • Zlepšení dostupnosti dopravy

Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Do konce roku 2018 má být hotova analýza přístupnosti jednotlivých zastávek autobusů na území hl. m. Prahy (celkem cca 4 000). Z této analýzy vznikne akční plán jako aktualizace koncepce. Stanoví priority, kompetence a přesnější finanční rámec.