Vnitřní dluh komunikační sítě – zastavení dalšího růstu

Oblast

Silniční infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.2 Rekonstrukce silniční infrastruktury

Pozitivní dopady

  • zachování alespoň stávající úrovně plynulosti a bezpečnosti provozu,
  • nezvyšování hluku ze silniční dopravy,
  • nezvyšování opotřebení vozidel.

Komunikační síť v hl. m. Praze není dlouhodobě v nejlepším technickém stavu. Výše finančních prostředků přidělovaných Technické správě komunikací hl. m. Prahy na opravy, rekonstrukce a údržbu svěřených komunikací neodpovídá potřebám pro zajištění optimální reprodukce komunikační sítě. Technický stav komunikací se z celkového pohledu dlouhodobě zhoršuje a k roku 2015 byl u vozovek, chodníků a mostů ve správě TSK odhadnut vnitřní dluh na úrovni 46 miliard korun. Přitom zanedbání optimálního hospodaření s dílčími částmi stavby dle jejich vlastní životnosti výrazně zkracuje životnost stavby jako celku, což může vést k významné devalvaci vložených prostředků.

Toto opatření má za cíl zastavit zhoršování stavu především u vozovek, chodníků a mostů ve správě TSK (zachování stávajícího průměrného stavu dopravní infrastruktury).

Zlepšení průměrného stavu vozovek, chodníků a mostů (snižování vnitřního dluhu) se věnují jiná opatření.