Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Českomoravská

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra Českomoravská na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů s podzemní přestupní chodbou a povrchovým kioskem. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu a O2 arenu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje výstup vybavit 2 výtahy do přestupní chodby a dalšími 2 výtahy na povrch u stanice směrem k autobusovému terminálu. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 2×180 os/ čtvrthodinu, tj. cca 1500 os/hod. Na základě rozboru kapacit pěšího provozu je umístění výtahového výstupu lokalizováno mimo veřejné prostory nástupiště do čela střední lodi stanice na protilehlé straně hlavního eskalátorového výstupu. Nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz ve stanici a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Na povrchu komplikace majetkoprávní problematikou. Bezbariérové zpřístupnění je součástí probíhající přípravy rekonstrukce celé stanice Českomoravská.