Posílení návazných autobusových linek na železnici

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.16 Posílení veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • Zásadní zlepšení dostupnosti lokalit mimo železniční tahy v okolí Prahy ve večerních hodinách pracovních dnů a o víkendech.
  • Možnost rozvoje oblastí díky turismu a potenciál snížení zatížení komunikací IAD „chalupáři“.
  • Zvýšení mobility obyvatel obcí.

Zejména v mimošpičkových obdobích disponují regionální autobusové linky v okolí Prahy velmi slabým nebo dokonce žádným provozem. Zlepšit dopravní obsluhu rozvíjejících se oblastí, které jsou obsluhovány návaznými autobusovými linkami k páteřní železnici tedy lze prodloužením provozu ve večerních hodinách v pracovní dny a posílením, příp. zavedením, intervalového provozu také o víkendech. Vhodnými intervaly je hodinový takt ve špičkách a dvouhodinový takt mimo špičky.

Konkrétně se jedná o linky: 422, 423, 435, 438, 448, 464, 466, 484, 489, 490, 491, 495, 651, 659, 660, 661, 662, 664, 665.