Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jiřího z Poděbrad

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra Jiřího z Poděbrad na základě zpracované studie technického řešení bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů s podzemní přestupní chodbou a povrchovým kioskem. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje výstup vybavit 2 výtahy z nástupiště do přestupní chodby a dalšími 2 výtahy z přestupní chodby na povrch Vinohradské ulice. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 2×120 os/ čtvrthodinu, tj. cca 960 os/hod. Na základě rozboru kapacit pěšího provozu je umístění výtahového výstupu lokalizováno mimo veřejné prostory nástupiště do čela střední lodi stanice na protilehlé straně hlavního eskalátorového výstupu. Nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz ve stanici a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Řešení bylo IPR schváleno a příprava dále pokračuje jako součást rekonstrukce stanice.