Strategie rozvoje bezmotorové dopravy

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky

Pozitivní dopady

Zajištění koncepčního přístupu k rozvoji bezmotorové dopravy, zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty.


Strategie rozvoje bezmotorové dopravy je střednědobý plánovací dokument, který navazuje na v roce 2020 končící Koncepci rozvoje cyklistické dopravy a cykloturistiky. Nově bude dokument zahrnovat také pěší dopravu a tím zajistí koncepční přístup v celé oblasti bezmotorové dopravy.

Strategie bude koordinována externě tak, aby byl zachován expertní přístup k tvorbě plánovací dokumentace. Procesu bude předcházet zpracování analýzy současného stavu, jejíž finalizace se předpokládá na konci června 2019. Nedílnou součástí Strategie budou také akční plány tvořené pro jednotlivá volební období, obsahující konkrétní kroky a projekty vedoucí k naplnění stanovených cílů.