Revitalizace pražských podchodů

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zvýšení kvality a přehlednosti veřejného prostoru
  • Zvýšení bezpečnosti

Vychází z materiálu, který jako doporučení vytvořil IPR hl. m. Prahy. Jedná se o výčet 38 podchodů na území hl. m. Prahy. Při revitalizaci se má dbát na následnou údržbu, materiály, dostatečné osvětlení, psychologickou bezepčnost chodů a narušení monotónnosti. Součástí jsou také inspirace z ostatních měst ČR a ze zahraničí. 

Návaznost na materiál IPR, který tehdy nebyl zpracován do takové podrobnosti. Vyžaduje komplexnější řešení problematiky podchodů a jejich vlivu na mobilitu a veřejný prostor. Cílem je také zvýšení efektivity vynakládaných prostředků na správu a údržbu podchodů.