Zajištění bezpečného odkládání kol mimo veřejný prostor

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.12 Podpora dopravní cyklistiky

Pozitivní dopady

zajištění bezpečného uložení jízdních kol v blízkosti bodů zájmů nebo bydliště


Vedle parkování kol pro širokou veřejnost na ulicích nebo formou veřejných parkovišť pro kola je vhodné také zajistit, aby dostatečné kapacity vznikaly i jako součást projektů soukromých investorů v místech, kde to je vhodné. Jedná se o analogické opatření k již dlouhodobě udržovanému systému povinných míst pro parkování motorových vozidel při výstavbě. Cílem je analyzovat situaci z hlediska identifikace vhodných staveb (jako např. kampusy vysokých škol, kina, velké obytné komplexy či jiné) a navrhnout:

a) vhodnou míru zajištění prostoru pro parkování kol

b) formu, jak investory zavázat k jejímu dodržování.