Odstranění nadbytečných zábradlí

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Odstraňování bariér
  • Zlepšení prostupnosti území
  • Zvýšení kvality veřejných prostranství

Vychází z katalogu KVP IPR. Odstranění zábradlí a dalších prvků, které omezují pohyb na veřejných prostranství. Jedná se o zábradlí a svodidel v cca 50 lokalitách v celkové délce cca 5 km, které lze odstranit bez dalších opatření a těch, které je vhodné nahradit jinou úpravou. Dále by mělo být předmětem opatření nastavení systému pro sběr podnětů o dalších lokalitách, jejich přehodnocení a případném odstranění.