Rekonstrukce Vozovny Hloubětín

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury

Pozitivní dopady

  • dosažení adekvátních parametrů deponovacích kapacit ve vztahu ke skladbě vozového parku
  • moderní technické zázemí, lepší údržba
  • efektivnější nakládání se zdroji – lépe vynaložené provozní náklady
  • snížení zátěže z provozu vozovny pro okolí (hluk)
  • snížení ekologické zátěže generované areálem vozovny (šetrnější způsob vytápění, druhotné využití dešťových vod, využití zdrojů energie – fotovoltaika)

Opatření obsahuje modernizaci (rekonstrukci) tramvajové vozovny Hloubětín v souvislosti s nástupem nové generace nízkopodlažních vozidel (vyšší nápravové tlaky, delší vozidla, náročnější údržba). Hlavním důvodem je havarijní stav střechy deponovací haly.

Jedná se o výstavbu nové deponovací haly vč. technického zázemí dalších provozů DPP v areálu.

Při přípravě projektu bude prověřena i možnost spolufinancování z fondů EU (Operační program doprava II).