Tramvajová trať Dvorce – Budějovická

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • vznik zásadního systémového tangenciálního propojení v tramvajové síti (v rámci budoucí tzv. jižní tramvajové tangenty).
  • propojení celoměstsky významných lokalit Prahy 4 (Budějovická, Pankrác) a Prahy 5 (Smíchovské nádraží, Anděl)
  • zvýšení kapacity, komfortu a cestovní rychlosti v dotčených relacích
  • náhrada silně zatížené autobusové stopy kolejovou dopravou
  • zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami a metrem
  • potenciál zkrácení výjezdových/nájezdových tras z vozovny Pankrác – úspora nákladů
  • zlepšení operativnosti tramvajové sítě

Výstavba tramvajové tratě ze zastávky Dvorce ulicí Jeremenkovou ke stanici metra Budějovická. 

Jedná se o součást budoucí tzv. jižní tramvajové tangenty, propojující MČ Praha 4 a Praha 5, zejména silně poptávaného spojení Budějovická – Smíchovské nádraží (v návaznosti Anděl), dnes zajišťováno autobusovými linkami.

Tramvajová trať vytvoří důležitou systémovou vazbu s potenciálem kapacitní alternativy vůči přetíženým linkám v Ječné ulici, a vybraným úsekům metra B a C.