Odstraňování bariér ve veřejném prostoru

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Odstranění bariér ve veřejném prostoru
  • Zlepšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky, turisty atd.
  • Zvyšování kvality veřejného prostoru

Balíčkové opatření pro „Praha bez bariér“. V současné době ročně 30-50 mil. Kč/rok na úpravy lokalit dle požadavků MČ – přechody, rampy, chodníky apod. Ročně realizace 10-20 akcí v závislosti na rozsahu. Jedná se o čistě lokální akce, v součtu mají ale celoměstský význam. Nyní cca 70 požadavků na stavební úpravy a cca 160 na přisvětlování přechodů. Vychází z činnosti Komise RHMP pro Prahu bezbariérovou a otevřenou. Investiční náklady vychází z násobků 50 mil. Kč/rok.