Plnění akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha (TSK)

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.14 Zklidňování dopravy

Pozitivní dopady

  • Snížění hlukové zátěže z automobilové dopravy v konkrétních lokalitách.

Jedná se o výběr opatření z Akčního plánu snižování hluku aglomerace Praha 2016, konkrétně o samostatné protihlukové stěny/valu v gesci TSK hl. m. Prahy, a. s. Materiál není pro hl. m. Prahu závazný, avšak jeho plnění sníží negativní dopady dopravy. Lokality:

  • Bělohorská
  • Jižní spojka, Spořilovská – Švehlova
  • Jižní spojka
  • Průmyslová