Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Radlická

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra Radlická na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje vytvořit 1 svislý výtah z úrovně nástupiště do vestibulu a druhý pro propojení s úrovní ulice. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 1×235 os/ čtvrthodinu, tj. cca 900 os/hod. Nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz ve stanici, jelikož neomezí kapacitu stávajícího schodiště, a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Podmínkou pro realizaci je rozšíření schodiště v rozsahu šířky zasahující konstrukce výtahové šachty do hlavního schodiště. Realizace nemůže probíhat za provozu stanice pro cestující, jelikož bude dotčen stávající jediný výstup.