Bezbariérové zpřístupnění stanice Nám. Republiky

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra Náměstí Republiky na základě zpracované studie technického řešení bezbariérového zpřístupnění (2019). Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na a povrchovou dopravu a železnici. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. 

Výsledné řešení musí ještě potvrdit IPR Praha, přičemž momentálně není shoda na definitivním řešení (vybraná varianta ze studie).