Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Jinonice

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra Jinonice na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů s podzemní přestupní chodbou. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje výstup vybavit 2 výtahy do přestupní chodby a dalšími 2 výtahy na povrch  u stanice směrem k autobusovému terminálu. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 2×195 os/ čtvrthodinu, tj. cca 1500 os/hod. Navržené umístění výtahů je jediné možné. Nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz ve stanici a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu.