Zpřístupnění žst. Praha hlavní nádraží z okolí

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

  • Zlepšení dostupnosti hlavního nádraží z prostoru Prahy 3
  • Bezbariérový přístup
  • Zrychlení cest cestujících

Jedná se o záměr zpřístupnění železniční stanice prostřednictvím prodloužení severního podchodu nástupišť směrem k ulici Italská. Vytvoří se tak přímá pěší vazba mezi hlavním nádražím, areálem VŠE a ulicí Seifertova. Vstup do podchodu bude bezbariérový. Během realizace projektu má dojít také k rekonstrukci zastřešení nástupišť 5 – 7.

Dalším záměrem je zlepšení přístupu od Václavského náměstí ulicí Wilsonova, kde je v současné době mimořádně nekomfortní pěší přístup. Podél ulice Wilsonova by se měla objevit lávka, po které bude možné překonat prostor nad jižním zhlavím stanice až do prostoru křižovatky Václavského náměstí a Vinohradské.