Sdílený prostor – legislativní opatření

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.2.13 Nová pěší propojení

Pozitivní dopady

  • Zvýšení bezpečnosti provozu
  • Zlepšení přístupnosti a bezbariérovosti infrastruktury
  • Zvýšení kvality veřejného prostoru

Provedení nezbytných úkonů pro zařazení pojmu „sdílený prostor“ do zákona č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Tento prvek v rámci pozemních komunikací minimalizuje segregaci jednotlivých módů dopravy. V praxi jde o odstranění obrubníků, sjednocení povrchů, dopravních značek či semaforů. Někteří odborníci uvádí, žě se tím zajistím vyšší pozornost jednotlivých účastníků provozu, řidiči přizpůsobí svoji rychlost. V konečném důsledku opatření povede ke zvýšení bezpečnosti provozu, zlepšení přístupnosti a bezbariérovosti infrastruktury a zvýšení kvality veřejného prostoru. Sdílený prostor rovněž klade menší prostorové nároky než segreagce různých módů dopravy. Princip podobný jako u pěší zóny, využití v centrech měst nebo obytných oblastech s minimální zátěží IAD. Investiční náklady zahrnují náklady na studii (řešerši zahraničních příkladů) jako podklad pro projednávání. Zahraničí – Nizozemnsko, Francie, Velká Británie (…)