Železniční spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

  • zkrácení jízdní doby mezi Prahou a Libercem
  • kapacitní spojení pro nákladní železniční dopravu s Mladou Boleslaví
  • zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy

Jedná se o záměr projektové přípravy pro komplexní přestavbu a v části trasy i novostavbu železničního spojení mezi Prahou a Libercem. V současné době se zpracovává studie proveditelnosti, která navrhuje tři varianty trasování mezi Prahou a obcí Hoškovice (varianta Neratovice, Brandýs nad Labem, Milovice. Zbývající úsek do Liberce je invariantní.

V případě výběru Neratovické varianty dojde k zásadní přestavbě stávající jednokolejné neelektrizované trati č. 070. Od ní se trať odpojí v žst. Všetaty a po novostavbě se dostane až do prostoru obce Benátky nad Jizerou.

Brandýská varianta předpokládá novostavbu železniční trati již od nově zřízené odbočky před žst. Praha-Vysočany (variantně až za východním zhlavím žst. Vysočany). Tunelem, který může být společný i pro trať RS4 Praha – Ústí nad Labem – Dresden trať opustí pražský prostor a po odbočce z trati RS pokračuje směrem na Mladou Boleslav.

Milovická varianta předpokládá vedení po stávající trati č. 231 a 232 v úseku Praha – Milovice, přičemž mezi Lysou nad Labem a Milovicemi by došlo ke zdvoukolejnění. Trať by dále pokračovala po tzv. Všejanské spojce a dále po komplexně modernizované trati č. 071 až do Mladé Boleslavi. Na novostavbě by vznikla zastávka Milovice-Boží Dar.