Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Želivského

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra Želivského na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění ve dvou variantách. Varianta 1 představuje kaskádů dvou výtahů s přestupní chodbou a vytvořením evakuačního schodiště. Varianta 2 přestavuje kaskádu výtahů s přestupní chodbou, přičemž každá etáž představuje 2 evakuační výtahy. Varianta 1 má kapacitu cca 800 os/hod, varianta 2 cca 1500 os/hod. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Výtahy přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu.