Optimalizace trati Praha hl.n. – Praha-Smíchov

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury

Pozitivní dopady

  • zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu
  • snížení hlukové zátěže
  • zvýšení komfortu pro cestující
  • přetrasování linky S65 do žst. Praha-Smíchov

Jedná se o modernizaci úseku, po kterém procházejí železniční trati č. 122, 171 a 173 a je součástí III. tranzitního železničního koridoru. Zároveň jde o úsek procházející oblastí někdejších pražských předměstí Nusle a Smíchov, které v současnosti patří k žádaným rezidenčním lokalitám. V rámci stavby nedojde k výstavbě nového nebo domolici současného přemostění Vltavy a kapacita tratě se tak výrazně nezvýší. Významným počinem bude výstavba zastávky Praha-Výtoň na předpolí Výtoňského železničního mostu. V souvislosti s památkovou ochranou lokalit, kterými trať prochází nelze počítat s výstavbou protihlukových opatření (zdí) jako na jiných podobně modernizovaných tratích, přesto dojde ke snížení hlukové zátěže vlivem nového kolejového svršku.

Komplexní přestavbou projde žst. Praha-Smíchov. V souvislosti s opuštěním areálu Severní nástupiště bude sjednoceno zastavování vlaků jedoucích po tratích 122, 171 a 173 do jediné železniční stanice, čímž bude výrazně zlepšena možnost přestupů.