Právní a technické normy pro zastávky VHD

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.3 Preference veřejné dopravy

Pozitivní dopady

Vytvoření podmínek v rámci právních a technických norem pro vyšší kvalitativní úroveň zastávek a přestupních bodů veřejné dopravy vyváženě z pohledu všech uživatelů veřejné dopravy a s tím související zvýšení atraktivity systému veřejné dopravy.


Změna právních a technických norem (zejména Zákon č. 361/2000 Sb., Vyhláška č. 294/2015 Sb., ČSN 736110 či ČSN 73 6425) za účelem modernizace těchto norem dle praktických zkušeností, zkušeností z přípravy projektu Standard zastávek PID a zkušeností ze zahraničí a vytvoření podmínek pro kvalitnější realizace zastávek a přestupních bodů (terminálů) veřejné dopravy z pohledu veřejné dopravy a jejích uživatelů a jednodušší projednání s DOSS. Předmětem opatření je příprava návrhu novelizace a následně využití zákonodárné iniciativy hl. m. Prahy a Středočeského kraje.