Městské železniční linky

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.2.16 Posílení veřejné dopravy

Pozitivní dopady

  • vznik nových rychlých spojení, která využívají konkurenční výhodu železnice

Zatímco v regionu železniční linky zpravidla sledují tradiční historické vedení jednotlivých tratí a přepravních proudů, v Praze je situace dynamičtější a v souvislosti s novými požadavky, které se na železnici kladou je třeba komplexně řešit linkové vedení vlaků na území Prahy. Předpokládá se existence sítě linek, které budou po existujících tratích spojovat jednotlivé městské čtvrti a tvořit nová a rychlejší spojení.

V současné době provozované linky:

S34 (Praha Masarykovo nádraží – Praha-Čakovice)

  • V současné době probíhají poslední jednání ohledně nové smlouvy s dopravcem KŽC Doprava s.r.o. včetně implementace nových standardů kvality PID. Smlouva bude na období 10 let, její součástí je dodání modernizovaných vozidel řady 813.2 (výrobce ŽOS Zvolen). Výhledově je uvažováno s prodloužením linky S34 po trase vlečky místního Cukrovaru do konečné zastávky Praha-Čakovice Zámecký park. Výhledově je uvažováno se zkrácením intervalu z 60 min. až na 30 min. Nutností je zkapacitnění tratě č. 070. 

S49 (Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař)

  • V současné době jsou vlaky linky S49 Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař provozovány dopravcem Arriva Transport s.r.o. Smlouva o závazku veřejné služby je konstruována tak, že je platná na období deseti let s možným vypovězením z důvodu změny na základě nabídkového řízení od roku 2021. Je zde tedy předpoklad vypsání nabídkového řízení na dopravce, který by provozoval linku S49 od změny jízdního řádu v prosinci 2021. Pro zlepšení návaznosti na MHD je třeba vyřešit zastávku Praha-Depo Hostivař alespoň v provizorní podobě. Výhledově je uvažováno s provozem linky S49 v celodenním intervalu 30 min.

Uvažované linky:

S61 (Praha-Smíchov – Praha-Vršovice – Praha-Zahradní Město – Praha-Depo Hostivař – Praha-Běchovice)

  • Provoz linky S61 není v současné době umožněn z důvodu stavebních prací v železniční stanici Praha-Vršovice. Po jejich dokončení bude infrastruktura této stanice schopna umožnit provoz linky S61 (předpoklad dokončení v roce 2021) v úseku Praha-Vršovice – Praha-Běchovice

S71 (Praha-Radotín – Praha-Zahradní Město – Praha-Depo Hostivař – Praha-Běchovice)

  • V současné době není možné zavedení linky z důvodu nedostatečné kapacity tzv. Jižní nákladní spojky.