Průjezdný model železničních linek

Oblast

Provoz veřejné dopravy

Kapitola Návrhu

3.1.11 Posílení veřejné dopravy

Pozitivní dopady

– vznik nových přepravních vztahů díky spojení linek
– zvýšení komfortu pro cestující odstraněním přestupů
– efektivnější využití vozidel (odstranění prostojů)


V současné době je průjezdný model v částečné podobě realizován v podobě linek S7 a S9 a to v období přepravních špiček. Další rozšiřování průjezdného modelu za současného stavu železniční infrastruktury je možné pouze v omezené míře na výše zmíněných linkách (rozšíření období přepravních špiček, které by vyplývalo z přepravních průzkumů). Zavedení dalších průjezdných linek skrz centrum není vzhledem k charakteristice jednotlivých linek (zejména S3 a S8/S88) a nasazených vozidel (jak z pohledu maximální rychlosti tak maximální kapacity) vhodné. Obzvláště v období přepravních špiček, kdy je poptávka po průjezdu skrz centrum největší, jsou nabízené kapacity na obou potenciálních ramenech značně odlišné, v současné době navíc není známo, jakým způsobem bude přistoupeno k případné modernizaci železničních tratí č. 070 a 210, kdy ze strany SŽDC je předpoklad bližšího horizontu realizace zkapacitnění trati č. 070, což povede k dalšímu navyšování v charakteristikách jednotlivých linek.
Významné rozšíření průjezdního modelu se tak předpokládá po výstavbě nových kolejových kapacit v centrální části železničního uzlu Praha, tzn. po výstavbě tzv. Nového spojení 2. V současné době SŽDC připravuje zadání pro vypsání výběrové řízení na zhotovitele studie železničního uzlu Praha, následně bude zpracován výše uvedený studijní materiál.