Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Pražského povstání

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra Pražského povstání na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění ve dvou variantách, každá představuje právě 2 výtahy. Varianta 1 představuje svislé výtahy – přestavba nákladních výtahů na osobo-nákladní, přestup v úrovni vestibulu. Varianta 2 přestavuje šikmý výtah z úrovně nástupiště do vestibulu a následně přestavbu nákladního výtahu na osobo-nákladní. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Varianta 2 představuje zúžení stavávajícího profilu pevného schodiště z úrovně nástupiště. Tato varianta má podmínku vytvoření únikového schodiště, které nahradí zabranou šířku stávajícího schodiště a nelze ji realizovat za provozu stanice pro cestující (není druhý výstup). Výtahy přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu.