Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Kačerov

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra Kačerov. Reálné jen při její přestavbě v souvislosti s uvažovanou a již několikrát prověřovanou komerční nadstavbou. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu a železnici. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Majetkoprávní problematika s tímto projektem spojená je však velmi složitá a doposud nebyla uzavřena smlouva mezi DPP a developerem. V současné době se o podmínkách uzavření smlouvy opět intenzivně jedná. Pro případ, že by k dohodě a uzavření smlouvy nedošlo, DPP zahájil pro jistotu kroky vedoucí k zadání projektové přípravy nezbytné modernizace veřejné části stanice bez ohledu na developerské zájmy na povrchu. V rámci této modernizace mimo nutnou výměnu osvětlení a  podhledů se ve stanici plánuje osazení tří ramen eskalátorů na místo jednoho ramene a pevného schodiště. Bezbariérová přístupnost stanice by byla zajištěna posunutím nákladního výtahu mezi úrovní nástupiště a uliční úrovní a jeho změnou na osobo-nákladní. Na závěr je potřeba zmínit, že v obou možných případech modernizace bude muset být jedno vestibulová stanice Kačerov na cca 8 – 10 měsíců uzavřena. Předpoklad dořešení problematiky je do roku 2025.