Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Křižíkova

Oblast

Doprava a veřejný prostor

Kapitola Návrhu

3.1.8 Bezbariérovost infrastruktury

Pozitivní dopady

  • Zlepšení přístupnosti stanice pro osoby se sníženou schopností pohybu, rodiče s kočárky, cestující s většími zavazadly, ev. pro cyklisty 

Realizace výtahu do stanice metra Křižíkova na základě zpracované studie technického prověření bezbariérového zpřístupnění prostřednictvím kaskády výtahů s podzemní přestupní chodbou. Významný uzel z hlediska veřejné dopravy, návaznost na povrchovou dopravu. Vychází z Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hlavním městě Praze. Studie navrhuje vytvořit 2 výtahy jako druhý výstup do malého podezmního vestibulu a další 2 výtahy na povrch u stanice. Bezbariérový přístup bude umístěn na protilehlé straně současného eskalátorového výstupu. Přepravní kapacita výtahového výstupu bude dosahovat 2×180 os/ čtvrthodinu, tj. cca 1500 os/hod. Nové výtahy neovlivní negativně pěší provoz ve stanici a přispějí ke zvýšení standardu stanice o možnost bezbariérového přístupu. Podmínkou pro umístění povrchového kiosku je zrušení parkovacích míst v ulici Křižíkova a současně bude potřeba jej adekvátně ochránit před kolizí s automobily. Dle projektantů je řešení obtížně proveditelné a málo bezpečné při realizaci. Nutno provést inženýrsko-geologický průzkum s ohledem na okolní objekty a dosažení přijatelných deformací.