Výstavba parkovišť typu B+R

Oblast

Multimodální cestování

Kapitola Návrhu

3.2.9 Parkoviště P+R a B+R

Pozitivní dopady

 • Zvýšení atraktivity cyklistické dopravy
 • Zvýšení atraktivity hromadné dopravy

Návaznost na spolupráci s IPR, DPP, kdy byly vybrány vhodné stanice metra pro realizaci parkovišť B+R. Postupně by se mělo zaměřit na tyto otázky:

 • definice lokalit (všechny stanice železnice, vybrané stanice metra, vybrané zastávky tramvají a autobusů) – využití íintenzit cyklistů
 • podmínky využití
 • technologie a design
 • propojení s generelem cyklistické dopravy
 • propojení s koncepcemi hl. m. Prahy a Středočeského kraje
 • majetkoprávní vztahy
 • správa a údržba
 • propojení s bikesharingem
 • drobný servis kola
 • propojení s veřejným prostorem u stanic metra a využitím jeho potenciálu (nástroj č. 16)