Zkapacitnění trati Praha – Kolín

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.1 Rekonstrukce kolejové infrastruktury

Pozitivní dopady

  • zvýšení propustnosti vytížené příměstské trati Praha – Kolín
  • umožnění navýšení objednávky osobní dopravy (zkrácení intervalu osobních vlaků)
  • umožnění průjezdu většího množství nákladních vlaků

Jedná se o záměr projektové přípravy zkapacitnění železiční trati Praha – Kolín, označené v knižním jízdním řádu jako trať č. 011.  Opatření, která povedou ke zkapacitnění mohou být infrastrukturní i organizační.

Infrastrukturní opatření představují doplňování dalších traťových kolejí a kolejových spojek. Tříkolejný úsek by měl vzniknout v úseku Nová Ves u Kolína – Kolín předjízdné nádraží a Tatce – Cerhenice. Čtyřkolejný úsek pak mezi Běchovicemi a Klánovicemi.

Organizační opatření sledují navýšení kapacity například díky homogenizaci jízdních dob či organizované vypravování vlaků osobní dopravy s důrazem na co nejdelší soupravy.