47 opatření

Zásobník opatření vznikl jako součást Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Pomáhá rozvíjet přijatou Dopravní politiku do konkrétní podoby. Obsahuje všechny uvažované návrhy pro zlepšení mobility obyvatel i návštěvníků Prahy, které jsme sesbírali z různých stran.

# Název Oblast návrhů Charakteristika
21 Mimoúrovňový přesmyk Praha-Libeň
Kolejová infrastruktura

Jedná se o novostavbu přemostění východního zhlaví žst. Praha-Libeň …

22 Zkapacitnění trati Praha – Kolín
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr projektové přípravy zkapacitnění železiční trati …

23 Zpřístupnění žst. Praha hlavní nádraží z okolí
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr zpřístupnění železniční stanice prostřednictvím prodloužení …

24 Optimalizace trati Praha hl.n. – Praha-Smíchov
Kolejová infrastruktura

Jedná se o modernizaci úseku, po kterém procházejí železniční trati …

25 Železniční spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec
Kolejová infrastruktura

Jedná se o záměr projektové přípravy pro komplexní přestavbu …

26 RS – Rychlá spojení
Kolejová infrastruktura

Projektová příprava sítě vysokorychlostních tratí v České republice. Opatření …

27 Rekonstrukce Vozovny Hloubětín
Kolejová infrastruktura

Opatření obsahuje modernizaci (rekonstrukci) tramvajové vozovny Hloubětín v souvislosti …

28 Metro D: Nové Dvory – Modřany (studijní ověření)
Kolejová infrastruktura

Opatření má za cíl podrobnější technické prověření větvení …

29 Stabilizace záměrů TT do Středočeského kraje
Kolejová infrastruktura

Jedná se o skupinu záměrů na prodloužení tramvajových tratí z Prahy …

30 Tramvajové tratě (výhled) – územní stabilizace
Kolejová infrastruktura

Jedná se o skupinu záměrů rozvoje tramvajové sítě, které …

31 Tramvajová trať Dvorce – Budějovická
Kolejová infrastruktura

Výstavba tramvajové tratě ze zastávky Dvorce ulicí Jeremenkovou …

32 Tramvajová trať Muzeum – Hlavní nádraží – Bolzanova
Kolejová infrastruktura

Opatření zahrnuje možnost realizování dvou tramvajových tratí, kterých …

33 Tramvajová trať Pankrác – Budějovická
Kolejová infrastruktura

Výstavba prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Pankrác do …

34 Tramvajová trať Na Veselí – Pankrác
Kolejová infrastruktura

Výstavba prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Pražského povstání …

35 Železniční spojení Praha – Letiště – Kladno
Kolejová infrastruktura

Projekt spočívá v komplexní modernizaci železniční trati č. 120 v úseku …

36 Tramvajová trať Nádraží Podbaba – Suchdol
Kolejová infrastruktura

Výstavba tramvajové trati Nádraží Podbaba – Suchdol Jedná …

37 Tramvajová trať Dvorecký most
Kolejová infrastruktura

Výstavba nového mostu pro veřejnou dopravu vč. tramvajové …

38 Tramvajová trať Počernická
Kolejová infrastruktura

Výstavba tramvajové trati v Počernické ulici (Vinohradské hřbitovy – …

39 Metro D: úsek Nám. Míru – centrum (možnost pokračování)
Kolejová infrastruktura

Opatření zahrnuje studijní a modelové prověření a na základě toho případnou …

40 Metro D: úsek Náměstí Míru – Pankrác
Kolejová infrastruktura

Prodloužení trasy metra D v úseku Pankrác – Náměstí …