Tramvajová trať Dvorecký most

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • vznik významného systémového propojení v rámci systému veřejné dopravy
  • zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajovými a autobusovými linkami (uzly Lihovar, Dvorce)
  • odlehčení dopravně přetíženého centra města vznikem atraktivního, kapacitního a spolehlivého tangenciálního propojení
  • vznik nových přímých spojení do celoměstsky významných lokalit Anděl a Smíchovské nádraží, výhledově i dalších (např. Budějovická)
  • převedení velké části přepravních proudů veřejné dopravy z Barrandovského mostu, jenž je častým zdrojem nepravidelností veřejné dopravy
  • zvýšení spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy

Výstavba nového mostu pro veřejnou dopravu vč. tramvajové tratě a nemotorovou dopravu v lokalitě Lihovar – Dvorce. 

Jde o významné systémové propojení umožňující zvýšit operativnost tramvajové sítě na obou březích Vltavy a optimalizovat trasy autobusových linek mimo Barrandovských most, který je častou příčinou omezené plynulosti linek veřejné dopravy.

Most je rovněž klíčovou součástí budoucí jižní tramvajové tangenty, propojující sídlištní celky jižního sektoru Prahy a celoměstsky významné lokality Anděl, Smíchovské nádraží, Budějovická a Pankrác. 

Zprovoznění mostu bude znamenat výraznější zásah do organizace linkového vedení tramvají i autobusů. Předpokládá se, že nárůst provozních nákladů vlivem zvýšení nabídky bude kompenzován optimalizací autobusové dopravy (částečně i vlivem kratší trasy oproti vedení po Barrandovském mostě).

Investiční náklady zahrnují jak samotnou stavební část mostu, tak úpravy obou předpolí a výstavbu TT. Investiční náklady mohou doznat výrazných změn v závislosti na výsledcích architektonické soutěže.