Tramvajová trať Na Veselí – Pankrác

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • vytvoření nové systémové vazby (výhledově s vazbou na metro D)
  • napojení celoměstsky významné lokality Pankrácké pláně na tramvajovou dopravu
  • základ pro budoucí napojení systémově významných tramvajových tratí na Praze 4 (např. jižní tramvajová tangenta)
  • zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajemi, metrem a autobusovými linkami
  • v případě realizace před výstavbou metra D poslouží TT náhradní dopravě při nutné uzavírce stanice metra Pankrác C

Výstavba prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Pražského povstání do zastávky Pankrác u stanice metra. Prodloužením dojde k napojení oblasti Pankrácké pláně na tramvajovou dopravu a lepší systémové provazbě mezi tramvajovými a autobusovými linkami. 

Po dobudování linky metra D, bude umožněn přestup mezi tramvajemi a metrem D ve stanici Pankrác.