Tramvajová trať Nádraží Podbaba – Suchdol

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

 • zvýšení komfortu, kvality a cestovní rychlosti z oblasti Suchdola ve vztahu nejen k centru MČ Praha 6 (Dejvice), ale také dále do centra města, či ve směru Praha 7 – Praha 8
 • vznik nových přímých tramvajových spojení
 • součást výhledového systémového propojení Prahy 6 a Prahy 8 (tzv. severní tangenta)
 • náhrada velmi intezivní a kapacitně již nedostačující autobusové dopravy tramvajemi
 • umožní zklidnit a revitalizovat oblast Vítězného náměstí (uleví od autobusů)
 • tišší provoz tramvají
 • zlepšení kvality ovzduší a zdraví obyvatel náhradou autobusové dopravy ekologicky šetrnější tramvajovou dopravou
 • městotvorná funkce tramvaje
 • zlepšení přestupních vazeb (Vítězné náměstí) a Výhledy (terminál veřejné dopravy s přestupem na regionální linky PID)
 • zřízení parkoviště P+R v Suchdole
 • umožnění kvalitní urbanizace lokality Nový Sedlec

Výstavba tramvajové trati Nádraží Podbaba – Suchdol

Jedná se o napojení rostoucího areálu České zemědělské univerzity a MČ Suchdol na tramvajovou síť. Stávající autobusové linky již neodpovídají neustále se zvyšující přepravní poptávce.

Nárůst provozních nákladů tramvajové dopravy bude kompenzován úsporou provozních nákladů z redukce autobusové dopravy.