Metro D: úsek Nám. Míru – centrum (možnost pokračování)

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • územní stabilizace klíčového projektu prodloužení metra do centrální části města

Realizace samotného záměru přinese:

  • zvýšení cestovní rychlosti a komfortu cestování z jižního sektoru Prahy do centra města (s provazbou na všechny linky metra, významné tramvajové uzly a dálkovou i regionální železnici)
  • zlepšení přestupních vazeb
  • vytvoření alternativy pro odlehčení linky metra C v jejím centrálním úseku
  • vytvoření kapacitní dopravní alternativy k Nuselskému mostu v případě jeho rekonstrukce či havárie
  • lepší provazba mezi městskou a železniční dopravou (přestupní uzly Hlavní nádraží a Náměstí Republiky/Masarykovo nádraží)
  • zlepšení obsluhy hustě obydlených částí centra města

Opatření zahrnuje studijní a modelové prověření a na základě toho případnou územní stabilizaci záměru, jeho průmět do územně-plánovací dokumentace. Projekční příprava (DÚR, případně další stupně dokumentace) bude součástí opatření až po územní stabilizaci trasy a jejího rozsahu.
Prodloužení trasy metra D za stanicí Náměstí Míru s obsluhou centra města (Náměstí Republiky s vazbou k metru B) a s otevřenou možností výhledového pokračování.
Uvedené prodloužení trasy metra D zajistí její plnou integraci do sítě veřejné dopravy – s možností přestupu na všechny ostatní linky metra a rovněž dosažením důležitých uzlů veřejné dopravy na hlavní nádraží (dálková a příměstská železnice), případně i na Masarykově nádraží (příměstská železnice).
Po dosažení centra města a příslušných přestupních vazeb linkou metra D lze očekávat další zvýšení potenciálu pro absolutní zvýšení uživatelů veřejné dopravy s pozitivním dopadem do příjmové části rozpočtu.