Tramvajová trať Počernická

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • náhrada intenzivní autobusové dopravy komfortnější, kapacitnější a ekologičtější tramvajovou dopravou
  • nová přímá spojení (nejen k metru, ale i do dalších částí Prahy – Praha 2, Praha 3, centrum města)
  • napojení významných zdrojů a cílů přepravní poptávky ve východní části města (vyváženější tramvajová síť z hlediska zatížení – diametrální vazba západ-východ)
  • městotvorná funkce tramvajové dopravy

Výstavba tramvajové trati v Počernické ulici (Vinohradské hřbitovy – Sídliště Malešice), jež obslouží sídlištní zástavbu Malešic.

Investiční náklady oproti původnímu předpokladu obsahují i nutné přeložky inženýrských sítí (vč. vodovodního řadu).

Provozní náklady tramvajové dopravy budou kompenzovány úsporou provozních nákladů z intenzivní autobusové dopravy.