Metro D: úsek Náměstí Míru – Pankrác

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • zvýšení komfortu, kvality a cestovní rychlosti ve spojení jižních částí Prahy s centrem města (lepší vazba k dalším přestupním bodům v síti)
  • odlehčení části linky C (m.j. odlehčení přestupního uzlu Muzeum)
  • prohloubení integrace veřejné dopravy lepšími vazbami k linkám A metra (Náměstí Míru), k síti tramvajových linek a železniční dopravě (Nádraží Vršovice)
  • zlepšení přestupních vazeb, podpora tangenciálních vazeb (tramvajová tangenta Nusle – Vršovice – Strašnice)
  • vytvoření kapacitní dopravní alternativy k Nuselskému mostu v případě jeho rekonstrukce či havárie
  • zlepšení obsluhy hustě obydlených částí Vinohrad, Vršovic a Nuslí
  • dobudování bezbariérového přístupu ve stanici Náměstí Míru
  • zvýšení bezpečnosti dopravy
  • zvýšení potenciálu pro další snižování ekologických zátěží z provozu individuální automobilové dopravy

Prodloužení trasy metra D v úseku Pankrác – Náměstí Míru zlepšující přestupní možnosti zejména s linkou metra A, tramvajovými uzly na Náměstí Bratří Synků/Otakarově a Náměstí Míru a také s železniční dopravou (Nádraží Vršovice).

Nový úsek zahrnuje stanice: Náměstí Bratří Synků a Náměstí Míru

Po dosažení centra města a příslušných přestupních vazeb linkou metra D lze očekávat další zvýšení potenciálu pro absolutní zvýšení uživatelů veřejné dopravy s pozitivním dopadem do příjmové části rozpočtu.