Železniční spojení Praha – Letiště – Kladno

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

  • zvýšení kapacity
  • zavedení komfortního spojení mezinárodního letiště s centrem města
  • snížení závislosti na fosilních palivech
  • vybudování nových stanic a zastávek v návaznosti na ostatní druhy dopravy

Projekt spočívá v komplexní modernizaci železniční trati č. 120 v úseku Praha Masarykovo nádraží – Kladno Ostrovec s odbočkou na letiště Václava Havla ze stanice Praha-Ruzyně. V rámci modernizace trati se počítá s vybudováním následujících nových vlakových stanic a zastávek:

  • Praha-Bubny, Vltavská
  • Praha-Výstaviště
  • Praha-Liboc
  • Praha-Dlouhá Míle
  • Praha-Letiště Václava Havla
  • Pletený Újezd

Trať bude v celé délce dvoukolejná a elektrifikovaná. Předpokládá se tunelové vedení v úseku od Stromovky po žst. Veleslavín a v předprostoru letiště. V rámci stavby dojde také v vybudování odstavného nádraží v oblasti Ruzyně. Realizace se předpokládá v letech 2023 – 2030. Založení stanice Letiště Václava Havla má umožňovat budoucí prodloužení trati ve směru na Kladno.