Tramvajová trať Pankrác – Budějovická

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

  • zvýšení komfortu, kvality a cestovní rychlosti v dotčené oblasti
  • napojení celoměstsky významné lokality u stanice metra Budějovická na tramvajovou dopravu
  • vznik systémové vazby na budoucí jižní tramvajovou tangentu
  • zlepšení kvality ovzduší a zdraví obyvatel
  • zlepšení přestupních vazeb mezi tramvajemi, metrem a autobusovými linkami
  • potenciál vzniku nových přímých spojení ve směru Nusle/Karlovo náměstí, Vršovice apod.

Výstavba prodloužení tramvajové tratě ze zastávky Pankrác do zastávky Budějovická. Prodloužením dojde k napojení celoměstsky významné oblasti u stanice metra Budějovická na tramvajovou dopravu a lepší systémové provazbě mezi tramvajovými a autobusovými linkami. Zároveň vznikne systémová vazba na budoucí jižní tramvajovou tangentu.

Nárůst provozních nákladů tramvajového provozu mohou být částečně kompenzovány optimalizací autobusových linek v dotčené oblasti (zejména páteřní autobusové linky 193).