Elektrizace dalších železničních tratí

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.1 Rozvoj železniční sítě

Pozitivní dopady

  • snížení závislosti na fosilních palivech
  • zvýšení výkonnosti železniční dopravy
  • lepší využití vozového parku
  • lepší odolnost sítě díky využítí odklonových tras

Opatření předpokládá elektrizaci dalších železničních tratí v Praze a Středočeském kraji. Dle strategie SŽDC se jednotlivé tratě budou posuzovat ve studiích proveditelnosti pokud splní následující podmínky:

  • současné zatížení osobní a nákladní dopravou
  • objednávka osobní dopravy ze strany kraje a státu
  • potenciál v osobní i nákladní dopravě
  • odklonové tratě
  • homogenita úseků

Z pražských tratí lze takto uvažovat o tratích č. 070, 122, 173 a 210. Elektrizace trati č. 120 je předmětem projektu modernizace této trati v rámci spojení s letištěm Václava Havla a Kladnem.