Realizace 2. vestibulu metra Vltavská

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.2.2 Rozvoj sítě tramvají a metra

Pozitivní dopady

Vestibul ve stanici Vltavská by do budoucna měl zlepšit pokrytí VHD v nově urbanizovaném území Bubny – Zátory, konkrétně v jeho centrální části, které je dnes, ale dá se předpokládat i do budoucna, obtížně obsloužitelná VHD. Zajišťuje lepší přestup v relaci metro x vlak.


Druhý vestibul stanice Vltavská metra navazuje na připravovanou modernizaci železniční tratě Praha – Letiště VHP – Kladno a připravovanou zástavbu oblasti Bubny-Zátory.

Ve stanici metra Vltavská je druhý vestibul stanice umístěn na jejím severním čele. Je navržen do těsné blízkosti severního vestibulu nově posunuté stanice železnice Praha-Bubny. Jedná se o klasický vestibul metra.

Přesná podoba a poloha vestibulu je závislá na podobě zástavby na povrchu.