Zavedení vrstvy spěšných vlaků v PID

Oblast

Kolejová infrastruktura

Kapitola Návrhu

3.1.11 Posílení veřejné dopravy

Pozitivní dopady

 • zavedení rychlé dopravní obsluhy blízkých i vzdálenějších center ve Středočeském kraji
 • zvýšení atraktivity předměstské železnice
 • efektivní využití vozidel
 • na části linek možnost využití stávajících vozidel
 • soutěžěním jednotlivých linek je možné optimalizovat provozní náklady

Jedná se o záměr zavedení sítě spěšných vlaků v síti PID, které by umožnily rychlejší spojení Prahy s významnými centry ve Středočeském kraji než nabízí stávající linky S. Jedná se o následující linky:

 • R40 Pardubice – Kolín – Praha; po zkapacitnění Praha-Kolín interval 60 minut
 • R41 Havlíčkův Brod – Kolín – Praha; realizováno – interval 60 minut
 • R42 Kolín – Poděbrady – Praha; po zkapacitnění tratě č. 231 interval 60 minut
 • R43 Mělník / Mladá Boleslav – Praha; realizován interval 120 minut; po zkapacitnění tratě č. 070 až 30 minut
 • R45 Kladno – Praha; realizován interval 60 minut, po zkapacitnění tratě č. 120 až 15 minut
 • R46 Příbram – Beroun – Praha; po zkapacitnění tratě č. 171 interval 120 minut
 • R47 Hořovice – Beroun – Praha; po zkapacitnění tratě č. 171 interval 60 minut
 • R49 Sedlčany – Benešov u Prahy – Praha; realizován interval 60 minut

Postup zavádění spěšných vlaků je odvislý od dvou základních faktorů – kapacity tratě a dostupnosti finančních prostředků. Vzhledem k nejistým postupům realizace jednotlivých infrastrukturních opatření jsou úkoly pro zavádění spěšných vlaků popsány v obecné rovině.